Oost Gelre-Winterswijk

Bloemschikken 2022.

Opzet van de Groei & Bloei cursussen.

Doelstelling van de vereniging is: zoveel mogelijk mensen plezier geven in het omgaan met bloemen en planten. Een middel om dit te bereiken is om kennis en vaardigheden uit de breiden door het volgen van cursussen. Ook worden hierdoor sociale contacten gelegd en kennis en ervaringen uitgewisseld met andere liefhebbers, waardoor het plezier in onze liefhebberij groter wordt.

Bloemschikken.

Wie begint met bloemschikken wordt geadviseerd te starten met de Basiscursus of beginners cursus bloemschikken. In deze bloemschikcursus worden technieken geleerd, zodat men zelf een mooi bloemstuk kan maken. In de vervolgcursussen kan met tot op voor liefhebbers hoog niveau leren schikken. Bij voldoende ervaring en creativiteit kan men deelnemen aan regionale een landelijke wedstrijden voor amateurs.
Een cursus bloemschikken bestaat uit zes lessen en kosten voor leden zijn  € 40,00 en voor niet leden is dat € 60,00.

Je kunt ook per keer een les volgen. De kosten zijn dan per les voor leden € 7,50 en voor niet leden € 11,50.

Voor degenen die snel resultaat willen, of niet in de gelegenheid zijn om de gewone cursussen te volgen worden workshops aangeboden.

Cursusgeld.

Het verschuldigde cursusgeld dient op de eerste cursus avond te worden betaald. Bij afmelding later dan een week voor de aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Mocht u door omstandigheden tijdens het cursus jaar niet in staat zijn de cursus af te maken, wordt het te veel betaalde cursusgeld niet  terug gestort.

HCR 't Zwaantje Lichtenvoorde.
Activiteien Centrum Zonnebrink Winterswijk.

Bovenstaande locaties zijn de thuisbasis van de vereniging; hier vindt het grootste deel van onze activiteiten plaats.

Docenten bloemschikken
Lichtenvoorde:

Ingrid te Veldhuis     0544-372500
Hettie Krajenbrink    06-23423207

Winterswijk:
Hettie Krajenbrink    06-23423207 

 

Voor inlichtingen en opgave van alle cursussen kunt u terecht bij:
Hettie Krajenbrink (06-23423207)