Oost Gelre-Winterswijk

Bloemschikken 2024.

Bloemschikken 2024

Opzet van de Groei & Bloei cursussen.

Doelstelling van de vereniging is: zoveel mogelijk mensen plezier geven in het omgaan met bloemen en planten. Een middel om dit te bereiken is om kennis en vaardigheden uit te breiden door het volgen van cursussen. Ook worden hierdoor sociale contacten gelegd en kennis en ervaringen uitgewisseld met andere liefhebbers, waardoor het plezier in onze liefhebberij groter wordt.

Bloemschikken.

Wie begint met bloemschikken wordt geadviseerd te starten met de Basiscursus of beginners cursus bloemschikken. In deze bloemschikcursus worden technieken geleerd, zodat men zelf een mooi bloemstuk kan maken. In de vervolgcursussen kan men, voor liefhebbers, tot op hoog niveau leren schikken. Bij voldoende ervaring en creativiteit kan men deelnemen aan regionale en landelijke wedstrijden voor amateurs.

Een cursus bloemschikken bestaat uit zes lessen en de kosten voor leden zijn € 50,00  en voor niet leden van de Groei & Bloei € 70,00...

Voor degenen die snel resultaat willen, of niet in de gelegenheid zijn om de gewone cursussen te volgen, worden workshops aangeboden.

Cursusgeld.

Het verschuldigde cursusgeld dient op de eerste cursusavond te worden betaald. Bij afmelding later dan een week voor de aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Mocht u door omstandigheden tijdens het cursusjaar niet in staat zijn de cursus af te maken, wordt het te veel betaalde cursusgeld niet  teruggestort.

Cultureel centrum Den Diek in Lichtenvoorde.
Bovenstaande locatie is de thuisbasis van de vereniging; hier vindt het grootste deel van onze activiteiten plaats.

Docenten bloemschikken
Lichtenvoorde:

Ingrid te Veldhuis     0544-372500 / 06-23407342 Cursusavond Maandag
Hettie Krajenbrink    06-23423207 Cursusavond Dinsdag

Voor inlichtingen en opgave van cursussen kunt u terecht bij:
Hettie Krajenbrink (06-23423207)